Farma hydiny Chotča

 02.12.2022

Ministerstvo ŽP SR

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona. 

+ podklady


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >