Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Koncept Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

 30.08.2016

       Prešovský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona Federálneho zhramaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov obstaráva Uzemný plán Preščovského samosprávneho kraja ako úzwemný plán regionu . V rámci procesu obstarávania je spracovaný koncept úuzemného plánu regiónu

Zoznam aktualít: