Referendum - voľba poštou

 14.11.2022

Informácie k voľbe poštou a vzory tlačív sú uvedené aj na web stránke MV SR https://www.minv.sk/?r23-info1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >