Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súťaž Vesmír očami deti 2016

 12.03.2016

Vyhodnotili súťaž Vesmír očami detí 2016

    Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2016 už tridsiaty prvý ročník súťaže „Vesmír očami detí“.

     Pre okresy Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojilo 24 základných, materských a základných umeleckých škôl s počtom prác 350. Odborná porota v zložení Helena Petriková,  Tomáš Olijár a Vladimír Makara vybrala v prvých štyroch kategóriách po päť najlepších rovnocenných prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola. V poslednej piatej kategórii porota udelila iba 3 miesta z dôvodu nízkeho počtu zaslaných prác.

Postupujúci v jednotlivých kategóriách:

1.      kategória: Nelly Barilíková (MŠ 8. mája Svidník), Marko Olejár (MŠ Ľ. Štúra Svidník), Karolína Vargová (MŠ Ľ. Štúra Svidník), Luka Paliga (MŠ Ľ. Štúra Svidník), Veronika Melikantová, 

2.      kategória: Eva Halčíková (CZŠ sv. Juraja Svidník), René Havrila (ZŠ Giraltovce), Alexej Bača (ZŠ Ul. karpatská), Nikolas Choma (ZŠ s MŠ Bukovce), Zachariáš Bujdoš (ZŠ Chotča), 

3.      kategória: Marko Daňo (CZŠ sv. Juraja Svidník), Tamara Alexovičová (ZŠ Cernina), Miriam Jalčaková (CZŠ sv. Juraja Svidník), Margaréta Renchová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), Matej Bujdoš (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), 

4.      kategória: Samuel Piršč (ZUŠ Svidník), Mikuláš Majda (ZUŠ Svidník), Tamara Malačinová (ZUŠ F. Veselého Stropkov), Klaudia Macková (ZUŠ F. Veselého Stropkov), Sabina Kimaková (ZUŠ Svidník), 

5.      kategória: Simona Grundzová (ZUŠ Svidník - elokované pracovisko ZŠ Kružlová),Nikola Halušková, ZUŠ Svidník - elokované pracovisko ZŠ Kružlová), Benedict Seman (ZUŠ Svidník).


Zoznam aktualít: