Usmernenie k zápisu oprávnených voličov do Špeciálneho zoznamu voličov pre voľby do OSO a do VÚC 2022

 11.10.2022

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022,

do piatku 28.10.2022 do 12:00 hod.

- výlučne telefonicky v úradných hodinách obce na t.č.: 054/742 2774


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >