Voľby predsedu a členov ŠK Chotča

 21.11.2022

ŠK Chotča vyhlasuje voľby predsedu a členov Športového klubu, ktoré sa budú konať

16.12.2022 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ.

Na valnom zhromaždení sa bude voliť predseda a členovia výkonného výboru na nadchádzajúce 4 roky.


Zoznam aktualít: