Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis deti do materskej školy

 27.04.2016

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

    

           Riaditeľka Materskej školy  Chotča v zmysle Vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje, že zápis detí do MŠ Chotča na školský rok 2016/2017 sa uskutoční  od 2. mája do 3. mája 2016 v čase od 8:00 do 15:00 hod.

PRIJÍMANIE DETÍ:

  •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov.
  •  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;
  •  Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

FORMA  A  PRIEBEH  ZÁPISU:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole,
  • Zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekárariaditeľke materskej školy.

PODMIENKY PRIJATIA:

  • Prednostne sa prijímajú deti 5- 6 ročné, s odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré už dovŕšili 3 roky,
  • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.

   


Zoznam aktualít: