Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 137)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
28/4/2021 Ťažba a odvoz palivového dreva Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ľubomír Madej ml.
26/3/2021 Záväzná objednávka Odb.: Obec Chotča
Dod.: Stanislav Šarak
2068.92 €
16/3/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
22/2/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Natur-Pack, a. s.
8/2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
22/1/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: LEHA, s.r.o
2/2021 Kúpna zmluva Odb.: Viera Gojdičová
Dod.: Obec Chotča
1/2021 Kúpna zmluva Odb.: Helena Gonosová
Dod.: Obec Chotča
11/1/2021 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
30/12/2020 Zmluva o dielo Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ľubomír Madej ml.
28/12/2020 Zmluva o dielo Odb.: Obec Chotča
Dod.: JUHOFOREST, s.r.o.
9/12/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
RZ-2103 Škola v prírode Odb.: Obec Chotča
Dod.: MINILIGA TALENTOV, s.r.o.
1/12/2020 prelesnenie lesnej cesty+ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ján Horochonič
30/11/2020 Predaj nehnuteľnosti, pozemok parcela registra,,C" KN 217/9 Odb.: PaD STAV s.r.o.
Dod.: Obec Chotča
0 €
16/11/2020 poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: JUDr. Marek Bujdoš, advokát
2020/128/2296 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
0 €
52/POD-711/20 Poskytnutie podporyz Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
2/9/2020 Regionálna zmluva o dodávke tovaru Odb.: Obec Chotča
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0 €
146891 08U02 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Environmentálny fond
98176 €
Generované portálom Uradne.sk