SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Chotča

 09.01.2024

                       Predaj prebytočného  hnuteľného majetku  obce Chotča

Obec Chotča v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný hnuteľný majetok obce Chotča priamym predajom.

Predmetom predaja je:

Motorové nákladné vozidlo N2: zn. AVIA A30 K, EČ: SP 341 AG, rok výr.: 1972, počet najazdených km: 26 696 km, karoséria: BA SKRIŇOVÁ, farba: ČERVENÁ , zdvihový objem valcov – 3319.0 cm3, výkon motora 58.00 kW, druh paliva: motorová nafta B7, pojazdné, dočasne odhlásené .

Záujemcovia  o kúpu motorového vozidla môžu svoje ponuky adresovať poštou na adresu:

Obec Chotča, Chotča 3, 090 21, alebo svoje ponuky osobne podať do podateľne Obecného úradu Chotča 3,  090 21, okr. Stropkov v úradných hodinách v zalepenej obálke s označením

 „Predaj motorového nákladného vozidla AVIA AK30  – NEOTVÁRAŤ“.

 Uzávierka predkladania ponúk je do 15.00 hod. dňa  19.01.2024.

  


Zoznam aktualít: