SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Kalendár zberu 2023

 16.01.2023

Vážení občania! 

Poplatok za odvoz odpadu je možné uhradiť v období do 15.2.2023. 

Nálepky na smetné nádoby na r. 2023 je možné si zakúpiť na Obecnom úrade Chotča. Učiniť tak môžete počas úradných hodín. Dovtedy Vám Váš komunálny odpad odvezú aj so starou nálepkou za r. 2022. Po 15.02.2023  však už nie. Cena za nálepku na smetnú nádobu je 16,50 €/osoba na základe Dodatku č. 1/2022 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Chotča č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča. Pripomíname tiež, že poplatok za komunálny odpad (KO) môže za Vás vybaviť aj Vami poverená osoba! V prípade, že si potrebujete zaplatiť poplatok za KO a nemôžete sa osobne dostaviť na OcÚ (či už z dôvodu ochorenia, karantény, a pod.), môže tak za Vás urobiť Vami poverená osoba. Poplatok za odvoz odpadov je potrebné taktiež uhradiť do termínu 15.2.2023.


Zoznam aktualít: