Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VZN č. 1/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce - návrh

 27.02.2017

Obecné zastupiteľstcvo obce Chotča v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach...

Zoznam aktualít: