SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

PSK - prerokovanie Územného plánu PSK

 21.03.2018

Vážení  občania,

Prešovská samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov - stavebný zákon, upovedomuje dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnicke osoby, fyzické osoby a verejnosť o prerokovaní Návrhu úzedmného plánu prešovského samosprávneho kraja ...