SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Sadzobník správnych poplatkov platných od 1.01.2018

 26.01.2018

Vážení občania,
Národná rada Slovenskej republiky 6. septembra 2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto súvislosti došlo aj k zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.01.2018 je v prílohe.