SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Výzva č. 1/2018 na prenájom pozemkov

 27.08.2018

Obec Chotča v súlade s §9a ods. 9, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodno verejnú súťaž na prenájom pozemkov...