SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Výsledky komunálnych volieb 2018

 12.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Chotča

Počet zapísaných voličov    - 501

Počet vydaných obálok       - 356

Počet odovzdaných obálok – 356

Účasť voličov                     - 71,05 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu – 354

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu:

Vladimír  Čač – SNS           – 270 hlasov – 76,27 % - zvolený

Miroslav Znoj – Smer – SD -     84 hlasov – 23,72 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby zastupiteľstva – 355

Zvolení poslanci obce Chotča:

1. Ján Kordoš                   - SNS           - 137 hlasov

2. Radovan  Bujdoš         - SNS           - 134 hlasov

3. Erika  Bujdošová, Bc. -  Smer-SD   - 131 hlasov

4. Ján  Moravec                - SNS          - 127 hlasov

5. Martina  Tkáčová, Ing. – SNS         -  120 hlasov

6. Miroslav  Slivka           - Smer-SD  -  119 hlasov

7. Darina  Rudyová           - SNS         -  118 hlasov

  

    Novozvolenému starostovi obce a poslancom srdečne blahoželám a želám veľa pracovných úspechov. Ďakujem všetkým voličom, ktorí využili svoje právo voliť a zúčastnili sa volieb orgánov samosprávy.  

    Zároveň ďakujem všetkým obyvateľom obce za dôveru, pomoc a podporu, ktorú mi poskytovali počas môjho pôsobenia vo funkcií starostu obce Chotča.  

                                                                                  Ing. Jozef  Seman

                                                                                      starosta obce